• Megbízható Project Menedzsment Partner

  Megbízható Project Menedzsment Partner

 • Magasszintű szolgáltatás Versenyképes áron

  Magasszintű szolgáltatás Versenyképes áron

   

 • Mérnöki tanácsadástól a gyártáson keresztül a folyamatos fejlesztésig

  Mérnöki tanácsadástól a gyártáson keresztül a folyamatos fejlesztésig

   

Hírek

Szeretnénk megosztani Önnel a legújabb speciális projecteket, amelyeken volt szerencsénk dolgozni, továbbá tájékoztatni a TooLaser-t érintő főbb mérföldkövekről.

 • TOOLASER MEGÚJULT WEBOLDAL

  TooLaser megújult weboldal

  TooLaser történelmi visszatekintés és továbblépés   Készülve a 2015-ös évre és visszatekintve a fél évtizedes cégtörténetünkre úgy gondoltuk, hogy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZOLGÁLTATÁS

Büszkék vagyunk technikai szakembereinkre és mérnökeinkre, akik széleskörű szakmai és akadémiai tudással rendelkeznek az ipar számos területéről. TooLaser csapata a következő szolgáltatásokkal készséggel áll rendelkezésére.

 • Szakkonzultáció és oktatás

  Alkatrészdizájn analízis és technikai konzultáció; Dizájn és folyamat hibamód és hibaanalízis (optimális feszültség és hőmérsékleteloszlás); Szakoktatás

 • Mérnöki visszafejtés

  Meglévő fizikai alaktész 3 dimenziós virtuális modeljének létrehozása, amely használható CAD,CAM,CAE rendszerekben; 3D szkennelés; Pontfelhő feldolgozása

 • Gyors prototípusgyártás

  Gyors prototípusgyártás; Prototípus tesztelés; Utómunkálatok a prototípusokon (festés, bevonatolás, megmunkálás)

 • Tervezés

  2D/3D CAD tervezés; Szerszám tervezés; Speciális eszköz és berendezés tervezés; Moldflow analízis

 • Gyártás

  Szerszám gyártás; Speciális eszkös és berendezés gyártás; CAM; post-processing

 • Folyamatos fejlesztés

  Gyártás és megmunkálás analízis; Alkatrész model analízis és fejlesztés; Optimalizáció; Automatizálás; Poke-Yoke megoldások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSAPATUNK

Ebben a fejezetben a TooLaser csapatát szeretnénk bemutatni. Kérjük ne tétovázzon kapcsolatba lépni levünk közvetlenül a megadott elérhetőségeken

 • Zoltan Pazsi

  Pázsi Zoltán

  Ügyvezető Igazgató

  Zoltán, TooLaser alapítója több, mint 30 éves – különböző iparágaknak gyártó (autóipart beleértve) szerszámgyártó és megmunkáló vállalatoknál szerzett – szakmai és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Ezt az életen át szerzett tapasztalatot hasznosítjuk és mércéül szolgál minden projectünk esetében.

  Erre a tudásra támaszkodva magabiztosan vállalkozunk komplex fejlesztési és javítási projektekre, mivel a jó és átgondolt kezdeti koncepció sokszorosan kifizetődik a későbbiek folyamán.

 • Pázsi Gergő

  Üzleti Tanácsadó

  Gergő, TooLaser társtulajdonosa a műanyagok technológiájára és gyártástudományra szakosodott okleveles gépészmérnök és diplomás közgazdász, amely akadémiai tudás hasznos kiegészítője a szakmai tapasztalatnak.

  Továbbá jól ismert multinacionális vállalatoknál, különböző országokban és régiókban szerzett munka tapasztalattal rendelkezik széleskörűen ismerve az elvárt minőségbiztásítási és beszerzési folyamatokat.

   

 • SZAKKONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS

  Mérnökök

  Engineers

  Technikai szakembereink és mérnökeink széleskörű szakmai és akadémiai tudással rendelkeznek az iparból, amelyek hosszútávú együttmüködésen alapulnak.

  Mindamellett folyamatosan keresünk új mérnök kollégákat, partner cégeket annak érdekében, hogy a vevőink által támasztott folyamatosan változó igényeket kompromisszum nélkül ki tudjuk elégíteni.

   

ELÉGEDETT ÜGYFELEINK

 • simon
 • videoton
 • plumettaz
 • philips
 • Ikmetal
 • Grundfos
 • Emerson
 • Kassbohrer
 • Alcoa

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Input this code:
captcha

 

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

   

H-8000  Székesfehérvár Mandula utca 22.
info@toolaser.com
Magyar: +36 (70) 365-77-33
Nemzetközi:+36 (70) 365-89-19
+36 (22) 336-561
TooLaser

 

 

Cégadatok - Zárva

TooLaser Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: TooLaser Kft.
Cégjegyzékszám: 07-09-018981
Cég adószáma: 22924467-2-07
Cég közösségi adószáma: HU 22924467
D-U-N-S szám: 36-676-5918
Cég statisztikai számjele: 22924467-7112-113-07
Számlavezető bank: ERSTE BANK HUNGARY NYRT.
Bank címe: Palotai út 4., 8000 Székesfehérvár, Hungary
Bankszámlaszámok:
HUF: 11600006-00000000-43279542
IBAN – Code: HU40 1160 0006 0000 0000 4327 9542
SWIFT: GIBAHUHB

 

Szerződési feltételek - Zárva

Conditions of Contract

A TooLaser Kft. általános szerződési feltételei:

Az általános szerződési feltételek rendeltetése, hogy igény esetén előzetesen adjon tájékoztatást a TooLaser Kft. szerződéses gyakorlatáról és határozza meg azokat a szerződési feltételeket, amelyekről ha nem rendelkeznek a szerződő partnerek, akkor az egyes konkrét szerződések részévé válnak, vagyis esetenként alkalmazandó speciális szerződési feltételek hiányában ezt kell irányadónak tekinteni. Ezért az általános szerződési feltételek minden, a TooLaser Kft., mint vállalkozó (szállító) által kötendő szerződés mellékletévé válik, annak elválaszthatatlan részét képezi.

1. Érvényesség
1.1 Jelen értékesítési feltételek a TooLaser Kft. megrendelők részére történő összes kiszállítására érvényes. A jövőbeni ügyletekre is vonatkoznak, akkor is, ha nyomatékosan nem kerültek említésre.

1.2 A jelen feltételektől eltérő vagy azokat kiegészítő rendelkezések, különösen a megrendelő általános beszerzési feltételei, valamint a szóbeli mellék-megállapodások csak abban az esetben érvényesek, ha azokat a TooLaser Kft. írásban jóváhagyta.

1.3 A szerződést érvényesen létrejöttnek akkor kell tekinteni, ha megkötésére írásban került sor és abból egyértelműen kiderül a szerződő partnerek egybehangzó akaratnyilvánítása, vagyis a szerződéskötési szándékot egyértelművé tevő dokumentumok mindkét félnél teljes körűen rendelkezésre állnak.

1.4 A szerződés létrejöttét követően a megrendelő csak rendkívüli, elháríthatatlan ok megléte és igazolása esetén állhat el a szerződéstől, de elállás esetén is köteles megtéríteni a TooLaser Kft. részéről az előkészítés során vállalt feladatok ellenértékét, illetve a már megtörtént szállítások vagy igénybe vett szolgáltatások ellenértékét.

1.5 Az ajánlattétel önmagában még nem jelent szerződéses kötelezettséget. Nem minősülnek konkrét szerződés ajánlatnak a különböző szakmai kiadványokban, rendezvényeken, oktatásokon publikált információk.

2. Szállítás
2.1 A szállításokra kötelezettség nélkül, a vevővel egyeztetve kerül sor. A TooLaser Kft. fenntartja magának a részszállítások jogát.

2.2 A megadott szállítási határidők mindig a telephelyről való kiszállítás idejeként értendők. A szállítási határidők az összes, a megbízás teljesítéséhez szükséges üzleti és tárgyi eszközök, dokumentum beérkezésétől, ill. tisztázásától érvényesek. A TooLaser Kft-nél, ill. alvállalkozóinál bekövetkező vis maior vagy egyéb előre nem látható akadályok mentesítik a szállítót a megállapodás szerinti szállítási határidők alól.

2.3 A vevő szállítási módra vonatkozó különleges kívánságának többletköltségei, mint pl. gyorsított szállítás, sürgős szállítás, expressz- vagy különleges szállítási mód, a vevőt terhelik. A szállítási módra és útra vonatkozó különleges kívánságokat időben tudatni kell. A szállítási kötelezettség teljesítettnek tekintendő, ha az áru elhagyta a TooLaser Kft. területét vagy vevői szállítás esetén a TooLaser Kft. szállításra kész állapotot jelzett.

2.4 Az átadás-átvétel megtörténte után a kárveszély a megrendelőre hárul, abban az esetben is, ha a szállítás bérmentve vagy egyéb hasonló módon történik.

2.5 Az átadás-átvétel tényét szállítólevélen kell igazolni.

3. Árak
Amennyiben a TooLaser Kft. ettől eltérő rendelkezést nem hagy jóvá írásban, úgy a megadott árak mindig nettó árak. Az összes mellékköltség, mint szállítás, biztosítás, kiléptetés, beléptetés és egyéb engedélyek, a megrendelőt terhelik. A megrendelő köteles az összes adót, járulékot, díjat és vámot megfizetni.

4. Fizetési feltételek

A TooLaser Kft. számlái költségmentesen, levonás nélkül a számla kiállítási dátumától számított 30 napon belül esedékesek. Késedelmes teljesítés esetén a TooLaser Kft. jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot érvényesíteni. A vevő nem jogosult a szavatossági- vagy kártérítési igényeit kötelezettségével szemben felszámolni vagy emiatt teljesítését visszatartani, hacsak ezt a TooLaser Kft. nyomatékosan, tételről tételre és írásban el nem ismerte.
Amennyiben a vevő a TooLaser Kft-vel szembeni fizetési kötelezettségét – akkor is, ha az egy egyéb megbízásból ered – nem teljesíti, a TooLaser Kft. jogosult az összes nyitott követelését esedékessé tenni, abban az esetben is, ha más fizetési feltételekben állapodtak meg. A fizetési cél túllépése esetén a teljesített kifizetéseket mindig a legrégebben esedékes számlához rendelik hozzá.

5. Teljesítés helye, bírói illetékesség

A kifizetések, ill. szállítások teljesítési helye a TooLaser Kft. székhelye, H-8000. Székesfehérvár, Mandula utca 22.

A TooLaser Kft. vitás esetekben – akár műszaki, akár gazdasági kérdésekről van szó – közvetlenül egyeztet szerződött partnerével, célja a problémák megoldása úgy, hogy az mindkét fél számára elfogadható legyen. Amennyiben a vita békés úton nem lenne rendezhető, akkor a bírósági eljárás a TooLaser Kft. székhelye szerinti bíróságnál folyhat. Minden esetben a magyar jog alkalmazandó.

6. Szavatosság és kártérítés

A hiányosságokat az áru átvételét követően haladéktalanul, legkésőbb azonban az átvételtől számított 14 napon belül kell írásban bejelenteni.
A későbbi reklamációkat nem tudjuk elismerni. Áruk TooLaser Kft. részére történő visszaküldéséhez minden esetben a TooLaser Kft. írásos hozzájárulása szükséges. Amennyiben a vevő vagy harmadik fél a szállítás tárgyán vagy annak részein változtatott vagy javításokat végzett, úgy a TooLaser Kft. szavatossági kötelezettsége megszűnik.
A TooLaser Kft. hibás vagy hiányzó szállítások esetén pótlást vagy utólagos javítást teljesít. A pótlás vagy az utólagos javítás sikertelensége esetén a vevő választása szerint kérhet árcsökkentést vagy változtatást.
A szavatosságból kizárt a természetes kopás, megrendelő vagy harmadik személyek általi hibás raktározás vagy kezelés, túlzott igénybevétel, valamint szakszerűtlen kezelés. A szavatossági- és garanciális igények a szállítmány átvételétől számított 6 hónap elteltével elévülnek. A következménykárokért vállalt felelősséget nyomatékosan kizárjuk. A TooLaser Kft. nem felel minden egyéb kárért, különösen nem a termékfelelősségi törvény rendelkezései alapján.

7. Tulajdonjog fenntartása

7.1 A TooLaser Kft. az összes kiszállított árun fenntartja tulajdonjogát, míg az összes követelését teljes körűen ki nem egyenlítik.

7.2 A TooLaser Kft. által tulajdonjog-fenntartással kiszállított áru vevő általi értékesítéséhez, felhasználásához vagy feldolgozásához a TooLaser Kft. nyomatékos írásos beleegyezése szükséges. A vevő nem jogosult a tulajdonjog fenntartással szállított tárgyakat elzálogosítani, biztosítékul nyújtani vagy azok felett más módon rendelkezni.

8. Egyéb

8.1 A TooLaser Kft. kiköti, hogy szerződő partnere teljes titoktartásra köteles, tartozik megőrizni minden olyan információt, amely a szerződés előkészítése, teljesítése, vagy a kapcsolattartás során tudomására jutott. Amennyiben a szerződő partner nem természetes személy, akkor ez a kötelezettség a jogi személy alkalmazottaira, tagjaira is kiterjed, ez utóbbi esetben a tagok, alkalmazottak esetleges titoksértése esetén a jogi személy vállal felelősséget.

8.2 A szerződés kiegészítésének, megváltoztatásának vagy a szóbeli mellék-megállapodások érvényességéhez a TooLaser Kft. írásos jóváhagyása szükséges.

8.3 Amennyiben a fenti pontok egy vagy több rendelkezése érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, úgy az a többi pont érvényességét nem érinti.

8.4 Az itt közölt általános értékesítési feltételek érvényesek akkor, ha a szerződés létrejött és a TooLaser Kft. nem fogadta el kifejezett írásos nyilatkozattal a megrendelő esetleges általános szerződési feltételeit.

Székesfehérvár, 2010.

TooLaser Kft.